Šíření inovace PES-ASISTENT

11.11.2015 17:03

Zpráva o inovačním projektu, aneb jak budeme pokračovat v započatém díle?

 

Inovační projekt PES-ASISTENT byl realizován od května 2014 do června 2015.

 

Nápad na inovaci vycházel z naší mnohaleté praxe poskytování odborné sociální práce. Nyní víme, že myšlenka, která vedla ke zpracování projektu, je v reálném životě realizovatelná, úspěšná a má prokazatelně pozitivní dopad na klienty sociálních služeb, tj. na lidi, kteří potřebují podporu, aby byla "vyrovnána startovní čára" pro naplňování lidských potřeb, pro kvalitní život.

 

Rádi uvádíme, že cíle projektu, všechny klíčové aktivity a indikátory se týmu podařily zcela naplnit. Realizace projektu byla ale především o práci s lidmi v terénu, s lidmi, kteří naši službu získali a stali se tak spoluúčastníky celého procesu vytváření inovace, za což jim patří velké poděkování.

 

Klienti byli úspěšní, neboť byli přímými účastníky procesu inovace, resp. služby sociální rehabilitace. Přístup ke klientům je založen na partnerství, spolupráci, spoluzodpovědnosti. Naši klienti pracovali na nové dovednosti - trénovali si svého psa-asistenta sami, za podpory a provázení týmu sociálních pracovníků. Klienti nám v rámci evaluace ochotně dávali důležitou zpětnou vazbu, což významně napomohlo k prokázání efektivity pilotního projektu. Jinými slovy, díky klientům a evaluaci víme, že to funguje.

 

Z průběhu práce na projektu máme jako tým nejen velmi dobrý pocit, ale máme v rukou výsledky, které byly odborně zpracovány a mají ambice na postupné změny (v sociálních službách, legislativě) cílené k podpoře šíření naší inovace.

 

Nyní pracujeme na "následném" projektu, který má za cíl především šířit inovaci, ale také ji rozvíjet - inovovat inovaci. Tým se zúčastní výzvy ESF č. 24 - Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny.

 

Potěšilo nás, že jsme byli vybráni jako jedni z inovátorů v PR článku na nové sociální inovace, které jsou pod MPSV právě podporovány.

 

Článek ZDE:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/22748/TZ_vyzva_OPZ_Socialni_inovace.pdf

 

Děkujeme všem, kteří nám v inovaci pomáhali. Zvláštní poděkování patří klientům, kteří ukázali, že trénovat psa-asisteta člověk s handicapem dokáže, když chce, a když má podporu. Díky Vám víme, že to jde. Nyní napínáme síly, abychom mohli tuto službu nabídnout více klientům, resp. předat know-how dalším organizacím.

 

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně inovace, naší práce, našich vizí na změny, neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

 

 

Za tým Elva help, o.s.

Klára Palme

Vyhledávání

ELVA HELP

www.elvahelp.estranky.cz